Felhívás - 21. ciklus


KÓTA ARANYPÁVA TÉRSÉGI, ORSZÁGOS  ÉS GÁLA SZINTŰ NÉPZENEI MINŐSÍTŐ 

A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége - KÓTA a Hagyományok Házával együttműködve meghirdeti a népzenei együttesek, pávakörök, népdalkörök, népzenei hangszeres együttesek, énekes és hangszeres szólisták és kisebb énekes és hangszeres csoportok 21. országos minősítését a 2022. január 1. - 2024. december 31. napja közötti időszakra.

A KÓTA négy évtizede alkalmazott minősítési szempontok, tapasztalatok következetes megtartása mellett a többszintű minősítési rendszer szervezési rendjében és követelményeiben, az amatőr művészeti tevékenység értékelésére általánosan alkalmazott szabályokat, követendő normáknak tekinti.

A minősítés célja:
A minősítés a KÓTA által meghatározott és működtetett rendszer, amely az énekes és hangszeres nemzeti népzenei hagyományok őrzését és élményszerű továbbadását szolgáló szólisták, csoportok és közösségek tevékenységét értékeli, ösztönzi. A minősítési rendszer szakmai értékeléssel és minősítési fokozatok adományozásával segíti a népzenét művelők és támogatók értékorientálását, s egyben serkenti a minőségi művészeti tevékenységet és a hagyományápolást.

A minősítés rendszere:
A népzenei minősítőn a szólisták és az együttesek, a KÓTA minősítési kiírása és a helyi szervezők által közzétett felhívás alapján, önkéntesen vesznek részt. Az együttesek és szólisták minősítése egymásra épülve három szinten zajlik, melyek az átjárhatóságot biztosítva feltételezik és kiegészítik egymást. 
A minősítő rendszer szintjei:

I. KÓTA Aranypáva Térségi Minősítő szint,
II. KÓTA Aranypáva Országos Minősítő szint,
III. KÓTA Aranypáva Országos Népzenei Gála

Általános szabályok:
A 21. KÓTA Országos Népzenei Minősítőn minden szólista és csoport többszöri alkalommal kérhet minősítést, mindaddig míg a legmagasabb minősítési okozatot, az Aranypáva minősítést meg nem szerzik. A minősülők a 20. országos minősítőn elért minősítési fokozatuk alapján kapcsolódnak be a 21. országos minősítő rendszerbe. 

A minősítési szintek szervezési rendje:

1. KÓTA Térségi Aranypáva Népzenei Minősítő

A 21. Országos Aranypáva Népzenei Minősítőről szakmai fokozattal nem rendelkező, vagy a Térségi Aranypáva Népzenei Minősítőn a "Megfelelő", és a 20. Országos Aranypáva Népzenei Minősítőn "Bronz" szakmai fokozatot elérő szólisták/együttesek térségi szinten kapcsolódhatnak be a minősítés rendszerébe.
A 20. ciklusban, Térségi Aranypáva Népzenei Minősítőn "Dicséretes" és "Kiváló" szakmai minősítést elért szólisták/csoportok a jelenlegi és a következő minősítő szakaszban jelentkezhetnek a KÓTA Aranypáva Országos Népzenei Minősítésre.
A 20. Térségi Aranypáva Népzenei Minősítőn "Megfelelt", és a 20. Országos Aranypáva Népzenei Minősítőn "Bronz" szakmai fokozatot elérő szólisták/együttesek a 21. Térségi Aranypáva Népzenei Minősítőn magasabb szakmai minősítés elérése érdekében, következő alkalommal is részt vehetnek.

Elérhető szakmai fokozatok:

 • Megfelelt
 • Dicséretes
 • Kiváló

A három fős zsűri egy tagját a KÓTA Népzenei Szakbizottsága jelöli ki, két tagját a helyi szervezők is felkérhetik.

2. KÓTA Országos Aranypáva Népzenei Minősítő

Az Országos Aranypáva Népzenei Minősítőn a térségi szinten "Dicséretes" és "Kiváló", az országos szinten "Ezüst" és "Arany" minősítési fokozatot elérő szólisták/csoportok minősülhetnek.
A "Bronz" fokozatot elérők a jelenlegi, vagy a következő minősítési szakaszban térségi szintre jelentkezhetnek.
Az "Ezüst" és "Arany" minősítést elérők egy cikluson belül, többször is jelentkezhetnek országos szintre. 
Az "Aranypáva-díj" szakmai fokozatot elért szólisták a KÓTA Országos Aranypáva Népzenei Gála szintre jutnak tovább. 
A három fős zsűri tagjait a KÓTA Népzenei Szakbizottsága delegálja.

Elérhető szakmai fokozatok:

 • Bronz
 • Ezüst
 • Arany
 • Aranypáva - díj

3. KÓTA Országos Aranypáva Népzenei Gála

A 20-21. Országos Aranypáva Népzenei Minősítőn "Aranypáva-díjat" elért illetve Aranypáva Különdíjat, Aranypáva Nagydíjat, Olsvai Imre-díjat  nyert szólisták és együttesek minősítési szintje.
A gála szintű minősítésen többszörös Aranypáva Nagydíjas együttesek vagy szólisták Olsvai Imre -díjban részesülhetnek. Az Olsvai Imre - díjat azon legkiemelkedőbb színvonalú népzenei együttesek/szólisták kaphatják meg, akik a tiszta forrásból merítve éltetik, ápolják hagyományunkat.
Az öt fős zsűri tagjait a KÓTA Népzenei Szakbizottsága delegálja.

Elérhető szakmai fokozatok:

 • Aranypáva Különdíj
 • Olsvai Imre - díj
 • Aranypáva Nagydíj

Az egyes minősítő fokozatokban a zsűri döntése alapján elérhető szakmai díjak mellett a felajánlók különdíjakat adhatnak át. A különdíjak odaítélésében a szakmai minősítést végző zsűri külön kérésre részt vehet, de a különdíj ebben az esetben sem minősül elérhető szakmai fokozatnak.
Az a szólista, vagy csoport, aki a 19. ciklus országos minősítőn elért eredménye alapján a 20. ciklus lezárásáig nem szerez minősítési fokozatot, a 21. minősítő szakaszba korábbi fokozataitól függetlenül a térségi szinten, vagy írásos kérelme alapján a Népzenei Szakbizottság előzetes hozzájárulásával a 20. minősítő szakaszban elért fokozata alapján kapcsolódhat be.

Jelentkezés:

 1. Az országos minősítésre jelentkezhetnek korhatár nélkül - a korosztályoknak megfelelő műsorokkal - az anyaországban és a határainkon túl élő magyar, valamint magyarországi nemzetiségi:
  a, szólisták
  - énekes és hangszeres szólisták;
  b, népzenei együttesek
  - hangszerkíséret nélkül éneklő: idősebb énekesekből álló pávakörök, vegyes- korúakból illetve fiatalokból alakult népdalkörök
  - hangszer kísérettel éneklő pávakörök, népdalkörök
  - pengetős-, fúvós-, vonós és vegyes összetételű népzenét játszó együttesek, zenekarok.
 2. A jelentkezés online történik, amely a KÓTA Népzenei honlapján illetve a helyi szervező által feltüntetett felületen érhető el.
 3. Az online jelentkezési lap benyújtása bármely minősítési fokozatban a csoport vagy a szólista részéről a minősítés kezdeményezését jelenti. Szólisták és csoportok a minősítésüknek megfelelő szintekre a minősítés mellőzését kérve bemutató jelleggel is jelentkezhetnek.

A minősítés nevezési díjának befizetése

 • A nevezési díj mindegyik szinten szólistáknak 2.000 Ft, csoportoknak 3.000 Ft.
 • Azon szólisták és csoportok, akik a KÓTA tagjai, 50 %-os kedvezményt vehetnek igénybe.
 • A befizetés a KÓTA címére szóló csekken vagy a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége-11991102-02107897-00000000 számlájára történő átutalással történik.

A minősítő hangversenyekhez a meghirdető szervek nevében is jó felkészülést kíván: a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége - KÓTA Népzenei Szakbizottsága

Budapest, 2022. január 1. 

A minősítés szakmai szempontjai 

KÓTA Aranypáva Népzenei Minősítő

A műsor összeállításának szempontjai:

 1. Az alapkövetelmények és ajánlások a térségi és az országos szinten azonosak.
 2. A minősítő hangversenyen bemutatott műsoridő szólistáknál maximum 6 perc, énekes és hangszeres együtteseknél maximum 10 perc lehet. Az időtartam a tiszta műsoridőt jelenti.
 3. Lehetőség szerint a bemutatott műsorok két tájegységről származó, vagy különböző hangulatú, illetve témakörű csokrokból álljanak. Az összeállítás egyik része lehetőleg helyi, a másik más népzenei dialektusterületről származó, jellegzetes tájegységi népzenei anyaga vagy nemzetiségi népzene legyen. Bemutatható a saját népzenei anyagból válogatott, jól szerkesztett, hagyományápoló jellegű egyetlen nagyobb lélegzetű népdalcsokor is.
 4. A csoportok és a szólisták lehetőleg új műsorral jelentkezzenek.
 5. A Népzenei Szakbizottság azt ajánlja, hogy a minősítést kérők műsoraik összeállításánál a néphagyomány gazdagságának, jellegzetes értékeinek és sokszínűségének stílusos bemutatására törekedjenek merítve a népzene értékes rétegeiből. Legyenek tekintettel a népzenegyűjtők, kutatók, népzenei forrást felhasználó zeneszerzők évfordulóira. A népdalcsokroknak és a hangszeres blokkoknak adjanak címet, összeállítójukat, illetve gyűjtőjüket nevezzék meg.
 6. A bemutatkozók, minősülők, figyeljenek a népzenei összeállítások szabályaira, a zenei tisztaságra, a stílusos, szélsőségektől mentes előadásra, a színpad, az előadás törvényszerűségeire, a népzene élményszerű tolmácsolására.

KÓTA Aranypacsirta Népzenei minősítő Felhívás 

 TÉRSÉGI, ORSZÁGOS ÉS GÁLA SZINTŰ NÉPZENEI MINŐSÍTŐ 


A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége - KÓTA meghirdeti az ifjúság számára, népzenei énekes, népzenei hangszeres csoportok, énekes és hangszeres szólisták kategóriában versenyét, amely lehetőséget kíván teremteni a gyermekeknek és fiataloknak a bemutatkozásra, megmérettetésre, zenei, stílus és előadói ismereteik továbbfejlesztésére.

A rendezvény célja a magyar népzene népszerűsítése, eddig ismeretlen tehetségek felfedezése.

A minősítésről:

A minősítés a KÓTA által meghatározott és működtetett rendszer, amely az énekes és hangszeres népzenei hagyományok őrzését és élményszerű továbbadását szolgáló szólisták, csoportok és közösségek tevékenységét értékeli, ösztönzi. A minősítési rendszer szakmai értékeléssel és minősítési fokozatok adományozásával, különdíjakkal segíti a népzenét művelők és támogatók értékorientálását.

A minősítőn lehetőség szerint, a felkészítő pedagógus ne álljon színpadra növendékeivel.

A versenyen egy csokor előadása szükséges, amely legalább 3 dallamból kell álljon vagy egy balladából.

A minősítési szintek:

KÓTA Térségi Aranypacsirta Népzenei Minősítő

Elérhető szakmai fokozatok: 

Megfelelt

Dicséretes (tovább juthat az országosra ezen elért fokozattal)

Kiváló (tovább juthat az országosra ezen elért fokozattal)

KÓTA Országos Aranypacsirta Népzenei Minősítő

Elérhető szakmai fokozatok: 

Bronz

Ezüst

Arany

Aranypacsirta - díj (tovább juthat a gála szintű minősítésre ezen elért fokozattal)

KÓTA Országos Aranypacsirta Népzenei Gála

Elérhető szakmai fokozatok: 

Aranypacsirta Különdíj

Aranypacsirta Nagydíj


Korcsoportok:

 • Óvodás korosztály
 • Alsós korosztály: 1-4. osztály
 • Felsős korosztály: 5. osztálytól - 16. életévig
Formációk: 

a, szólisták

- énekes és hangszeres szólisták;

b, népzenei csoportok

- hangszerkíséret nélkül éneklők

- hangszer kísérettel éneklők

- pengetős-, fúvós-, vonós és vegyes összetételű népzenét játszó csoportok

A műsor összeállításának szempontjai:

 • A korosztályoknak megfelelő műsorokkal készüljenek.

2.) A minősítő hangversenyen bemutatott műsoridő szólistáknál, maximum 5 perc, csoportoknál maximum 10 perc.

3.) A bemutatott műsorok lehetőség szerint egy tájegységről származóak legyenek a csokor összeállítás szabályai alapján.

A minősítést kérők műsoraik összeállításánál figyeljenek a néphagyomány gazdagságának, jellegzetes értékeinek és sokszínűségének stílusos bemutatására törekedjenek merítve a népzene értékes rétegeiből.

Jelentkezni az online link kitöltésével lehetséges, amely a www.kota.hu/nepzene oldalon is megtalálható.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckqGBWduwN1F5QXPCbgriyZSh1JBiOYDrHIXizBZ2F7zcBeA/viewform

A KÓTA Népzenei Szakbizottsága a www.kota.hu/nepzene honlapon, valamint a szólisták és csoportok minősítési fokozatait aktuálisan közzéteszi és a ZeneSzó című folyóirat Népzeneszó rovatában megjelenteti. Az országos nagydíjas versenyen hangfelvétel, videó készül a fellépő szólisták, csoportok előadásairól.

Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége| Minden jog fenntartva.
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el